Evertherm

I framtidens energismarta fastigheter minimeras behovet av
köpt energi. Det är då direktavkastningen för fastighetsägaren ökar som mest och klimatnyttan blir som störst. Evertherms systemlösning återvinner minst 90 % av den energi som tillförts för uppvärmning av varmvattnet i en fastighet.

Med Evertherm-systemet leds det varma spillvattnet från avloppsstammen, via
en pumpgrop till ackumulatortankar där det samlas upp. Värmeenergin i vattnet
utvinns via en underhållsfri polymer värmeväxlare som är anpassad för aggressiva
miljöer. När energin utvunnits spolas spillvattnet ut i avloppsstammen och
har då samma temperatur som det inkommande kallvattnet, vilket följer gällande
regelverk.

Värmeenergin som återvunnits återförs tillbaka till fastigheten
genom uppvärmning av varmvattnet och bostäderna. Energi tillförs avloppsvattnet
även via externa elvärmekällor som disk- och tvättmaskiner. Denna energi
återförs till fastighetens energisystem, för att cirkulera i ett kretslopp 10 till 20
gånger innan den lämnar fastigheten.

Se PDF…»