H-Gruppen erbjuder kvalitetsinstallationer inom gas, kyla, vatten, avlopp och värme. Vi utför rörentreprenader, servicearbeten och totalentreprenader.

Våra installatörer är certifierade både inom VVS samt miljö/kvalitet och innehar svetslicenser för tig och gas.