08-600 35 05 info@h-gruppen.se

Om oss

 

För oss alla

H-Gruppen Energisystem leder installationer av Evertherms spillvattenanläggning över hela Sverige!

Evertherm

Thermia värmepumpar

Om H-Gruppen

H-Gruppen Energisystem leder installationer av Evertherms spillvattenanläggning över hela Sverige!

Tillsammans med VVS-kollegor hos olika aktörer i hela landet skapar vi rikstäckande samarbeten från norr till söder.

Vår ambition är att dela med oss av kunskapen gällande installation och underhåll gällande Evertherms spillvattensystem.

Tillsammans strävar vi efter att leverera banbrytande och innovativa lösningar inom hållbar vattenhantering och energieffektivitet. Vår gemensamma vision är att främja miljövänliga metoder för vattenåtervinning och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Kundfokus och partnerskap: På H-Gruppen Energisystem sätter vi våra kunder i fokus, vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativa lösningar och säkerställer att dina energibesparingsmål uppfylls på bästa möjliga sätt.
H-Gruppen Energisystem binder långsiktiga rikstäckande partnerskap för att kunna erbjuda enastående kundservice.

Vårt dedikerade team av erfarna projektledare och tekniker är här för att stödja alla partners genom hela processen, från planering till implementering och underhåll.
Intresserad att bli en installationspartner? Kontakta oss här!

H-Gruppen Energisystem är stolta över sitt samarbete med Ecoclime och det gemensamma arbetet med att projektera installationerna av Evertherms revolutionerande system som tar vara på värmeenergin i spillvattnet från både fastigheter och bostadsrättsföreningar (BRF).
Vårt fokus ligger på att skapa hållbara och energieffektiva lösningar som inte bara minskar miljöpåverkan utan också resulterar i betydande kostnadsbesparingar för våra kunder.