08-600 35 05 info@h-gruppen.se

Energisystem

 

För oss alla

I framtidens energismarta fastigheter minimeras behovet av
köpt energi. Det är då direktavkastningen för fastighetsägaren ökar som mest och klimatnyttan blir som störst.

Evertherm

Thermia värmepumpar

H-gruppen Energisystem

Välkommen till en bred aktör med sikte på framtiden. Vi står för klimatsmarta och energieffektiva lösningar inom Värmepumpar, Kylsystem och Energiåtervinning ur spillvatten för industrifastigheter och Bostadsrättsföreningar (BRF).

H-Gruppen Energisystem har sitt säte i Sollentuna norr om Stockholm City, men vi projekterar totalentreprenader, ROT-och delprojektering i en rikstäckande utsträckning som berör installation av Evertherms system, återvinning av värme ur spillvatten från fastigheter eller energioptimering av värmesystem, även återförsäljare av Thermia värmepumpar.

H-Gruppen Energisystem är med och leder installationer av Evertherms spillvattenanläggning över hela Sverige!
Tillsammans med VVS-kollegor hos olika aktörer i hela landet skapar vi rikstäckande samarbeten från norr till söder. Vår ambition är att dela med oss av kunskapen gällande installation och underhåll gällande Evertherms spillvattensystem.

Tillsammans strävar vi efter att leverera banbrytande och innovativa lösningar inom hållbar vattenhantering och energieffektivitet. Vår gemensamma vision är att främja miljövänliga metoder för vattenåtervinning och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

H-Gruppen Energisystem är stolta över sitt samarbete med Ecoclime och det gemensamma arbetet med att projektera installationerna av Evertherms revolutionerande system som tar vara på värmeenergin i spillvattnet från både fastigheter och bostadsrättsföreningar (BRF).
Vårt fokus ligger på att skapa hållbara och energieffektiva lösningar som inte bara minskar miljöpåverkan utan också resulterar i betydande kostnadsbesparingar för våra kunder.

Skräddarsytt energisystem med högkvalitativa lösningar

En behaglig inomhustemperatur är en grundläggande faktor för trivsel i våra hem, men hur hittar man det optimala systemet för fastighetens behov?

Med vår expertis och gedigna erfarenhet i branschen strävar vi ständigt efter att erbjuda dig som kund ett skräddarsytt energisystem med högkvalitativa lösningar som är väl anpassade efter fastighetens specifika förutsättningar och krav.

Vi specialiserar oss på att effektivisera och skapa hållbara lösningar för såväl värme som kyla. Vi har en djup förståelse för de senaste teknikerna och metoderna inom värme-och kylinstallationer.

H-Gruppen Energisystem är återförsäljare av Thermia Värmepumpar

Vi med er hela vägen från vägledning och planering till färdig installation, vi finns även där när ditt system behöver ses över.

Vi garanterar en smidig och effektiv installation med hög kvalitet samt säkerställer att energianläggningen fungerar optimalt efter kundens unika behov.

Kundfokus och partnerskap:

På H-Gruppen Energisystem sätter vi våra kunder i fokus, vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativa lösningar och säkerställer att dina energibesparingsmål uppfylls på bästa möjliga sätt.

H-Gruppen Energisystem binder långsiktiga rikstäckande partnerskap för att kunna erbjuda enastående kundservice.

Vårt dedikerade team av erfarna projektledare och tekniker är här för att stödja alla partners genom hela processen, från planering till implementering och underhåll.

Intresserad att bli en installationspartner? Kontakta oss här!