Ventilation

H-Gruppen har en bred kunskap inom entreprenader gällande luftkvalitet. Detta gör oss till din självklara partner i arbetet med allt från projektering till färdig anläggning.

En bra ventilation ska kontinuerligt föra bort luftföroreningar oberoende av väder, temperatur, årstid och belastning. Luftgenomströmningen är dessutom betydelsefull för att undvika fuktskador.

Hos oss erbjuds säkra och miljövänliga kvalitetsinstallationer inom kyla, ventilation, styr och regler.

 

Totalinstallationer

bg-sm-7En god luftkvalitet är en grundläggande trivselfaktor för såväl stora som små fastigheter.

Vi hjälper dig med totalentreprenader utförda av erfarna och certifierade montörer. Våra huvudområden är injusteringar och åtgärder i ventilationssystem, jonisering av ventilation och installationer av kompletta system.

Vi arbetar med framtiden i åtanke och säkerställer installationer som bidrar till låg driftkostnad, hög tillförlitlighet och ekonomisk vinning i form av lägre energiförbrukning.

Vi garanterar att alla installationer leder till en godkänd obligatorisk ventilationskontroll.

 

Luftkvalitet

Trots att halten av vissa luftföroreningar har minskat under de senaste åren finns det hälsofarliga föroreningar i så gott som all luft vi andas.

En byggnads luftkvalitet är beroende av ett flertal faktorer. Det kan handla om en felaktig anpassad ventilation, fuktskador eller mikroorganismer i form av bakterier och mögelsvampar. Även allergen, kvalster och radon är faktorer som kan påverka luftkvaliteten.

Hos oss erbjuds rening av luft med hjälp av ett flertal metoder. Vi erbjuder marknadsledande teknik som vi anpassar efter kundens behov. Detta bidrar till minskade besvär med astma och allergier.

Vi utför även rening av luft där borttagning av odörer är huvudfokus.

Radonsanering

Radon är en radioaktiv ädelgas som vaken syns, doftar eller smakar. Gasen i sig är ofarlig, men när radonet sönderfaller skapas så kallade radondöttrar och det är strålningen från dessa som kan vara farlig.

Många äldre bostäder innehåller radium vilket kan avge radon till inomhusluften. Dessutom återfinns radium i diverse jordarter och berggrunder som kan utsöndra radon. Radonet kan i sin tur ta sig in igenom otätheter i husgrunden och påverka inomhusluften.

Den första åtgärden mot radonutsöndring bör vara radonmätning, vilket vi hjälper dig med. Vi genomför både kortare och längre mätningar för att ge en indikation om årsmedelvärdet. Detta medelvärde kan vara lämpligt att vara medveten om vid husköp, husförsäljning eller ansökan om radonbidrag.

För bostäder med en uppmätt radonhalt över 200 Bq/m³ är det möjligt att söka ett radonbidrag av Länsbostadsnämnden. Detta bidrag täcker 50% av utgifterna för att sänka radonhalten, men kan uppgå till max 15 000 kr. Beroende på var radonet kommer ifrån (byggmaterialet eller marken under huset) krävs olika åtgärder.

Vi hjälper dig att identifiera radonrisken, söka källan och utför radonsanering med den metod som passar bäst efter förutsättningarna.

 

OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Utöver vår garanti som innebär att alla våra installationer ska godkännas i obligatoriska ventilationskontroller utför vi även egna OVK-besiktningar vid behov.

En OVK-besiktning ska göras regelbundet i alla byggnader av en certifierad kontrollant. Syftet med inspektionen är att kontrollera att ventilationssystemets funktion och egenskaper överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.

Vid allvarliga fel underkänner vår besiktningsman ventilationssystemet som i dessa fall måste åtgärdas. I de fall åtgärder behövs kan vi föreslå diverse ingripanden för förbättring. Då en OVK-besiktning är godkänd upprättar våra kontrollanter ett intyg som ska finnas synlig i byggnaden.

 

Kyla

En fungerande luftgenomströmning är en självklarhet för personlig trivsel. För att nå den perfekta temperaturen krävs ett funktionellt system, vilket går att nå på varierande sätt beroende på omständigheter.

Oavsett om det gäller hemmet, butiken eller kontoret monterar vi högkvalitativa luftkonditioneringssystem som passar just din fastighet. Vi hjälper dig med rådgivning och beslutsstöd gällande vilket typ av system som är mest fördelaktigt för dig med tanke på budget, energiförbrukning och miljöaspekter.

 

Referensobjekt

Vi jobbar med varierande projekt, stora som små. Vi har återkommande uppdrag inom sjukvården, där vår spetskompetens används för att säkerställa högsta möjliga sterilitet i miljö.

Några av våra kunder:

 • Metrolit Byggnads
 • Riba
 • Bygg R1 AB
 • Meason Bygg AB
 • Adex AB
 • Projektengagemang AB
 • Lindqvist Bygg
 • BTH Bygg
 • HIFAB
 • ICA Fastigheter
 • Pandox
 • INT3PRENÖR
 • Aberdeen Asset Management
 • SEB Trygg Liv
 • AMF
 • HSB
 • SBG Bygg AB
 • Stendörren
 • Heving & Hägglund
 • HFB Bygg AB
 • Basförvaltning AB
 • Humlegården Fastigheter AB
 • ISS Facility Services AB
 • Klövern Fastigheter AB
 • Locum AB
 • Lindbäck AB
 • Caverion
 • Skanska
 • Stalands Fastigheter AB
 • Stockholms Södra Bygg
 • Construera
 • Newsec
 • Veolia

Kontakta oss gärna för kontaktuppgifter till specifika referenser.

 

Kontakt

Tveka inte att höra av dig till oss med eventuella frågor och funderingar.

Klicka här för kontaktuppgifter.