Tjänster

Våra bolag samarbetar och utför högkvalitativa installationer i olika branscher. Vårt samarbete skapar naturligtvis synergieffekter då vi under gemensam ledning kan åta oss totalentreprenader med full trygghet för beställaren.

Våra tjänster sträcker sig från traditionella rör- och ventilationsinstallationer till avancerade filtrerings-, vattenrenings- och gasledningsuppdrag.

Några av våra verksamhetsområden:

logo-hoh

 • Värme
 • Sanitet
 • Kyla
 • Gasinstallationer
 • Medicinsk gas
 • Vattenrening
 • Traditionell VVS

logo-kvs

 • Ventilation
 • Luftrening
 • Inomhusmiljö
 • Isolering
 • Värme
 • Kyla
 • Styr
 • Energioptimering
 • Radonmätning & sanering

För kontaktuppgifter klicka här.