SöS byggnad 03, 04 och75 Etapp 3, Rör-och medicinskgasinstallation

Vi tackar Tumba Byggtjänst och Locum, för förtroendet att utföra SöS
Etapp 3, Byggnad 03, 04 och 75
Start November 2017- Klart Juni 2019