OVK-åtgärder på Karolinska Sjukhuset Huddinge byggnad R2.

På uppdrag av Locum AB utförs luftinjustering och OVK-åtgärder på Karolinska Sjukhuset i Huddinge.
Ordervärde 850.000 kronor