08-600 35 05 info@h-gruppen.se

I augusti började 2 st nya på KVS,
Joakim Hedström, Injusterare & Morgan Ingvarsson, montör
Vi hälsar er välkomna till oss!

Urban Fasth tillträder som arbetsledare fr.o.m 1/10-17